Rozwój Działalności eksportowej SatRevolution S.A. i promocja produktu SR-NANO-BUS na perspektywicznych rynkach zagranicznych

SATREVOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
 
realizuje projekt pt.
„Rozwój Działalności eksportowej SatRevolution S.A. i promocja produktu SR-NANO-BUS na perspektywicznych rynkach zagranicznych”
w ramach podziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej SatRevolution S.A., zwiększenie rozpoznawalności marki i ugruntowania pozycji Spółki jako międzynarodowej firmy świadczącej usługi na rynkach zagranicznych.
 
Wartość projektu: 78 904,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 54 527,50 PLN

Udoskonalenie platformy satelitarnej SR-NANO-BUS dzięki symulowanym warunkom kosmicznym

SATREVOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
 
realizuje projekt pt.
„Udoskonalenie platformy satelitarnej SR-NANO-BUS dzięki symulowanym warunkom kosmicznym”
 
w ramach działania Działania 1.2: „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Wartość projektu: 78 904,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 54 527,50 PLN